FINANSER Sp. z o.o. oferuje usługi:

       - Badanie sprawozdań finansowych

       - Analizy, doradztwo, porady

       - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

       - Rozliczenie z ZUS

       - Biznes plany

       - Odwołania od decyzji organów skarbowych w sprawach podatkowych

       

                                                                      Kontakt e-mail: finanser@pro.onet.pl